Thứ hai, 17/1/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ hai, 17/1/2011 | 13:25 GMT+7

Hỏi tên để làm thực đơn

Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được.
> Đó là xe đạp của tôi/ Ăn thịt sinh viên/ 'Lót dạ' trước khi đi ngủ

Ảnh: Ftschool.

Ảnh: Ftschool.

Anh ta đang kinh hãi nhìn họ sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi.

- Ông tên gì?

- Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.

- Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?

- P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.

- Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

Chie (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây