Thứ hai, 6/8/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 6/8/2012 | 00:00 GMT+7

Hèn như nhau

Bố chất vấn con trai: "Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?".
> Ngu mới dậy sớm/ Ai lấy ngục Bastille/ Đi bác sĩ thú y

- Thế sao bố lại đánh con?

- !!!!!

Chie sưu tầm

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây