Thứ bảy, 5/3/2011 | 00:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 5/3/2011 | 00:00 GMT+7

Đi xe máy trong bệnh viện tâm thần

Hai bệnh nhân tâm thần cõng nhau vào phòng bác sỹ. Bác sỹ hỏi: "Các anh đang làm gì thế?"
> Bác sĩ cũng phát điên/ Hàng xóm cũng chào thua

Anh chàng ngồi trên cười toe toét:

- Tôi đang chạy thử cái xe máy mới mua.

Nghe thấy vậy bác sỹ trợn mắt quát:

- Đồ ngu, ai cho phép đi xe máy trong bệnh viện hả?

Nghe đến đây anh bạn cười phá lên:

- Đúng là tay bác sỹ bị điên. Không cho nó đi trong bệnh viện để ra đường công an phạt chết à!

Chie (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây