Thứ sáu, 28/10/2016 | 00:01 GMT+7
|
Thứ sáu, 28/10/2016 | 00:01 GMT+7

Di chuyển hai que diêm thế nào để được số lớn nhất?

Làm thế nào để có được số lớn nhất (số tự nhiên có 5 chữ số) khi chỉ được di chuyển 2 que diêm?

di-chuyen-hai-que-diem-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat

Làm thế nào để có được số lớn nhất (số tự nhiên có 5 chữ số) khi chỉ được di chuyển 2 que diêm?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-1

Tìm quy luật và cho biết con số cần điền vào dấu '?' là bao nhiêu?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-2

Nhiều người nhìn thấy có tất cả 9 con sói trong bức ảnh, còn bạn?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-3

Ai tinh mắt tìm ra được tất cả điểm khác nhau giữa hai bức ảnh này?

> Xem đáp án

di-chuyen-hai-que-diem-the-nao-de-duoc-so-lon-nhat-4

Hình ảnh gợi ý này dễ dàng cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

Xem thêm:

> Làm sao tạo 3 hình tam giác đều mà không bẻ gãy que diêm nào?

> Hãy di chuyển 1 que diêm bất kỳ để được 4 hình tam giác?

Trùm Sò tổng hợp

Video hài: Đôi vợ chồng son chết lặng khi làm sập giường đêm động phòng