Thứ tư, 30/3/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ tư, 30/3/2011 | 13:25 GMT+7

Đạp mái 10 lần

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!".
> Liếm phao câu gà/ Gà trống 'pê đê'/ Thay thế gà trống

Ảnh: Blogspot.

Ảnh: Blogspot.

Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:

- Nghe thấy không?

Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:

- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?

- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

- Nghe thấy không?

Nguyễn Văn Thuật (st)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây