Thứ hai, 20/6/2011 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 20/6/2011 | 00:00 GMT+7

Cùng họ với quỷ

Cô vợ quát lên với chồng: "Biết vậy hồi đó tôi không thèm lấy anh. Tôi thà lấy quỷ thì hơn".
> Đe dọa vợ/ Không cần phải nắm tay nữa/ 10 đô la tồi tệ

Ông chồng bèn cười và nói:

- Ấy! Bên này có luật là người cùng họ không được lấy nhau.

Chie sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây