Thứ bảy, 15/7/2017 | 09:40 GMT+7
|
Thứ bảy, 15/7/2017 | 09:40 GMT+7

Con gì đói thì to mà no lại nhỏ?

Càng được ăn no thì kích thước càng giảm mạnh, đó là con gì?