Thứ hai, 19/6/2017 | 08:12 GMT+7
|
Thứ hai, 19/6/2017 | 08:12 GMT+7

Con gì chín mắt, chín đuôi, chín đầu?

Bạn có biết con gì trên thế giới này lại cho những đặc điểm nhưng ở trên không?

tat-ca-cac-meo-chon-mua-va-che-bien-ton-

Đáp án: Thật ra con gì cho vào nồi luộc mà chẳng chín mắt, chín đuôi, chín đầu.

Tiếp tục nào...

Việc bạn cần làm chỉ là chuẩn bị 3 công cụ sau: một cái cốc, một que diêm, 2 đồng xu, và sắp xếp chúng như hình dưới đây.

Một cái cốc, một que diêm, 2 đồng xu được sắp sếp như sau.

Một cái cốc, một que diêm, 2 đồng xu được sắp xếp như sau.

Cận cảnh cách sắp xếp.

Cận cảnh cách sắp xếp.

Nhiệm vụ của bạn là làm cách nào để không chạm vào cốc mà vẫn di chuyển được que diêm, nhưng không làm que rơi xuống?

>> Xem đáp án