Thứ tư, 14/12/2011 | 13:25 GMT+7
|
Thứ tư, 14/12/2011 | 13:25 GMT+7

Cố tình lưu ban

Hai học sinh nam nói chuyện với nhau: "Mày biết không, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9".
> Ước mơ đơn giản/ Chỉ kêu 2 tiếng/ Bài văn xuất sắc

- Ừ, rồi sao?

- Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ.

- Mày đúng là thằng liều.

- Nhưng hỡi ơi!

- Sao vậy?

- Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẻm vẫn học lớp 9.

- Trời! Ẻm của mày học dở thật.

- Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7.

- !!!!!

Chie sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây