Thứ sáu, 14/7/2017 | 00:01 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/7/2017 | 00:01 GMT+7

Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song

Thiên tài toán học cũng khó giải đáp được câu hỏi 'hại não' này, còn bạn?