Thứ ba, 18/7/2017 | 00:01 GMT+7
|
Thứ ba, 18/7/2017 | 00:01 GMT+7

Chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn là con gì?

Ở Việt Nam, nhiều người không biết con gì mang trên người là sự tổng hợp của bốn loài vật trên, còn bạn?