Thứ tư, 12/9/2007 | 15:24 GMT+7
|
Thứ tư, 12/9/2007 | 15:24 GMT+7

'Bơm em phát'

Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi.
> Ăn không? / Việc ai người nấy làm / 'Vắt sữa' xe đạp

Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to:

- Anh ơi, "bơm em phát"!

Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp:

- Non thế bơm cái gi?

Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu:

- Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi!

Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:

- Thôi thì quay vào đây...