Thứ sáu, 21/11/2003 | 13:56 GMT+7
|
Thứ sáu, 21/11/2003 | 13:56 GMT+7

Bệnh hoang tưởng

Trong bệnh viện tâm thần, một bác sĩ mới được bổ nhiệm đi một vòng thăm các phòng bệnh nhân. Ông tới gần hai bệnh nhân có những hành động rất kỳ cục: anh thứ nhất ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên cái vô lăng tưởng tượng, miệng kêu liên tục: "Pim... pim... pim..."

Bác sĩ hỏi:

- Anh đang làm gì đấy?

- Tôi lái xe tải chở chuối sang Đức. - Anh ta nói.

Bác sĩ quay sang bệnh nhân ở giường bên cạnh: anh này đang nhấp nhổm dưới tấm ga. Ông giật tung tấm ga ra thì thấy anh ta đang hì hụi làm động tác gì đó. Ông bèn hỏi:

- Còn anh, anh đang làm gì thế?

- Tôi ấy ạ? Nhân lúc cậu kia lái xe chở chuối sang Đức, tôi đến với vợ cậu ta.

***

Bốn bệnh nhân hoang tưởng nói chuyện với nhau. Người thứ nhất lên tiếng:

- Tớ là người được Thượng Đế cử xuống trái đất để chấn chỉnh lại một số thứ chưa ổn.

- Bậy! - Người thứ hai ngắt lời - Thượng Đế cử tớ xuống đấy chứ!

- Hai cậu chỉ khoác lác. - Người thứ ba xen vào - Tớ mới là sứ giả của Người.

- Tớ không hiểu các cậu tranh cãi gì đấy! - Người thứ tư bác bỏ - Tớ đã cử ai xuống trái đất bao giờ đâu!