Thứ sáu, 20/7/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 20/7/2012 | 00:00 GMT+7

Bài văn nhiều chữ 'B' nhất

Hai cậu bé đố nhau: "Đố cậu làm được bài văn có nhiều chữ B nhất".
> Nguyên nhân đồng tính/ Dạy nhau trong nhà vệ sinh/ Ngu mới dậy sớm

- Chịu, sao mà làm được?

- Đây nhé: "Bà ba béo, bán bánh bèo, bên bờ biển, bị bom bi bắn ba bốn bận bòm... bòm... bòm... bòm...".

Minh Tung sưu tầm

Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười tại đây.