Thứ tư, 18/7/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ tư, 18/7/2012 | 00:00 GMT+7

Những mẫu nhà vệ sinh hài hước

Chúng lạ từ hình dáng đến những chức năng kèm theo. 

nhavesinhhai1-1354199103_500x0.jpg
nhavesinhhai2-1354199103_500x0.jpg
nhavesinhhai3-1354199103_500x0.jpg
nhavesinhhai4-1354199103_500x0.jpg

 Chỗ giải tỏa stress hữu ích.

nhavesinhdanhchovoi-1354199103_500x0.jpg

 Nhà vệ sinh dành cho voi.

nhavesinhbangtuyet-1354199103_500x0.jpg

 Nhà vệ sinh làm từ tuyết...

nhavesinhdongbang-1354199103_500x0.jpg

 ...hoặc băng.

kieumaychem-1354199103_500x0.jpg

 Kết hợp với máy chém, ai can đảm thử?

>> Xem tiếp các mẫu nhà vệ sinh hài hước