Thứ tư, 27/8/2014 | 00:10 GMT+7
|
Thứ tư, 27/8/2014 | 00:10 GMT+7

Những câu đố hại não (phần 11)

Cho hai đồng hồ cát: đồng hồ 1 chạy 5 phút, đồng hồ 2 chạy 7 phút. Làm sao để sau 9 phút chạy hết cả hai đồng hồ?

1012744-631812096861063-184637-3984-9914

Chỉ 1 que thôi nhé.

1380301-212893932221287-154311-5351-9398

Là gì nào: A, B, C hay D?

10568801-1663315497227406-6481-2877-9102

Đuổi hình bắt chữ.

Cho-2-dong-ho-cat-dong-ho-1-ch-5591-2813

Làm sao giờ ta?

Thị Nở (st)