Thứ sáu, 23/5/2014 | 16:15 GMT+7
|
Thứ sáu, 23/5/2014 | 16:15 GMT+7

Chỉ học trò mới hiểu (phần 4)

Có một sự thật khi nghỉ hè là không biết hôm nay thứ mấy.

Ước mơ của học trò trước mỗi kỳ thi.

Ước mơ của học trò trước mỗi kỳ thi.

Nghe thầy dặn khi ra trường phải để lại một kỷ niệm thật ấn tượng&

Thầy dặn khi ra trường phải để lại một kỷ niệm thật ấn tượng…

Bắt đầu nghỉ hè rồi, xõa thôi.

Bắt đầu nghỉ hè rồi, xõa thôi.

Thật vững tin khi câu trả lời là Uhm.

Thật vững tin khi câu trả lời là “Uhm”.

Thầy trò thời facebook.

Thầy trò thời Facebook.

Ngồi nhiều năm nên muốn thay đổi một chút.

Ngồi nhiều năm nên muốn thay đổi một chút.

(Sưu tầm)