Thứ năm, 5/7/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ năm, 5/7/2012 | 00:00 GMT+7

Cấm cũng như không

Các bức ảnh như minh chứng cho lập luận những cái gì càng cấm thì càng khiến cho người ta muốn thực hiện.
> Những cái tên hài hước của cầu đường VN/ Những cái tên hài hước của cầu đường VN

camcungnhukhong1-381914-1371978334_500x0
camcungnhukhong2-642545-1371978335_500x0
camcungnhukhong3-811157-1371978336_500x0
camcungnhukhong4-813645-1371978338_500x0
camcungnhukhong5-343124-1371978339_500x0
camcungnhukhong6-663722-1371978340_500x0
camcungnhukhong7-769642-1371978341_500x0
camcungnhukhong8-424110-1371978342_500x0
camcungnhukhong9-548058-1371978343_500x0
camcungnhukhong10-243587-1371978344_500x
camcungnhukhong11-677324-1371978345_500x

(Nhóm độc giả sưu tầm)

* Bạn đã từng bắt gặp những tình huống, tấm ảnh hài hước chưa, hãy chia sẻ tại đây