Thứ năm, 20/10/2016 | 00:02 GMT+7
|
Thứ năm, 20/10/2016 | 00:02 GMT+7

Ảnh chế hài hước về ngày 20/10

Ngày nào phái yếu đề cao; Ngày nào phái mạnh phải vào nấu cơm; Ngày nào phái yếu là hơn; Ngày nào phái mạnh phải luôn nịnh bà?

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10

Cơn bão mang tính định kỳ.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-1

Thôi rồi.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-2

Nhọ vẫn hoàn nhọ.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-3

Đợi qua 'bão' rồi mới có quyết định sáng suốt.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-4

Các anh em có thể học hỏi.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-5

Tội nặng không thể tha.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-6

Nỗi khổ của các ông chồng.

anh-che-hai-huoc-ve-ngay-20-10-7

Một năm chỉ có hai ngày.

> Xem tiếp

Xem thêm: Ảnh chế, thơ chế Sài Gòn mùa nước nổi

Tất Nhiên tổng hợp