Dùng chiếc thìa để khóa cửa hay dùng chai nước dùng để thắp sáng thay bóng điện trong nhà... là một trong số những phát minh độc đáo.