Quá khó để quay mặt đi khi chú gấu đáng yêu cứ níu kéo bạn không ngừng.