Thức ăn, nước uống đã có sẵn và chỉ còn chờ có người mớm cho ăn nữa là xong.