Rất đáng yêu và không hề hổ báo dù xăm trổ đầy mình.