Nhiều người không thể đếm được số khuôn mặt có trong bức ảnh này?

Bức ảnh hai người đang đối mặt với nhau nhưng nếu bạn quan sát kỹ thì sẽ nhận ra sự thật không đơn giản như vậy.