Đây là cách tốt nhất để không cần dậy khi đang ngủ mà bỗng dưng khát nước.