Giống như con người, động vật cũng có nhu cầu hạ nhiệt trước cái nóng như thiêu đốt của mùa hè.