Chó cưỡi rùa; ảo thuật làm bắp rang trong 1 giây...