Chỉ người tinh ý hoặc nhìn thật kỹ mới phát hiện ra điểm khác thường trong những bức ảnh.