Cao cao bên cửa sổ có hai người “meo meo”; thành phố ơi hãy im lặng, để hai người “meo meo”…