Mèo thấy rùa thì chạy bán sống bán chết; thử trượt ván và ngã dập mặt…