Một chú chó tuy nhỏ nhưng rất hổ báo sẵn sàng lao vào thách thức chú chó to hơn mình rất nhiều lần.