Với điều kiện chỉ được di chuyển 3 viên kẹo, liệu bạn có thể biến kim tự tháp này xoay ngược 180 độ không?