Câu nói dối 'kinh điển' của con trai là gì?

Khi được các bạn nữ hỏi về sắc đẹp thì câu nằm lòng của những chàng trai là gì?