Ngày này nên đặc biệt cảnh giác với lời ngon tiếng ngọt. Còn người đang ế thì nên lập tức tỏ tình vì có bị từ chối cũng đỡ nhục.