Công ty quy định không được ăn uống khi đang làm việc, thế nhưng...
  • Ảnh chế hài hước
    3 khả năng bạn bè lâu năm mất tích bỗng dưng liên lạc lại là mượn tiền, mời cưới và bán hàng đa cấp.
  • Những bài toán tình yêu cực hay
    Tưởng chừng như giữa toán học và tình yêu chẳng có mối liên hệ nào, nhưng thật ra chúng mật thiết hơn ta tưởng.
  • Tình già
    Chim quyên ăn trái nhãn lồng, Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi.