Bằng cách tận dụng các vật liệu có sẵn hay thay đổi một chút so với thói quen... những phát minh độc nhất này khiến không ít người 'tâm phục