Đun nước trên chiếc bàn là, chế thêm ghế ngồi cho xe đạp, tập tạ bằng lốp xe hơi... là những sáng tác độc đáo trên thế giới.