Mèo cũng bị hết hồn khi bị bắt gặp sắm vai game thủ.