Nhất trụ kình thiên - Độc pháo tung hoành trước 16 quân đen

Cờ đen phải đi như thế nào để thủ hòa nếu không muốn thảm bại trước quân pháo duy nhất của đối phương?