Cùng với những phát minh vĩ đại thì những ý tưởng kỳ lạ cũng thay nhau xuất hiện.