Cứ tưởng các anh mới lười, ai ngờ mấy chị em cũng không phải dạng vừa đâu.