Xăng giảm giá làm mọi người vui như trẩy hội, nhưng cũng có không ít người lo lắng.