Không những tuyệt đẹp, độc đáo mà những bộ ria mép không giống ai này còn có nhiều chức năng khác.