Vệ sĩ đặc biệt khiến trộm cướp 'chào thua'

Một chú chó vệ sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị giúp chủ nhân an tâm rút tiền tại cây ATM vì chẳng tên cướp nào dám bén mảng đến gần.