Dắt thú đồ chơi đi dạo, người đàn ông có bốn tay... là những hình ảnh tinh nghịch của những người đàn ông.