Đang thao thao bất tuyệt với cái gọi là nhậu kiểu Úc thì Trường Giang bỗng biến sắc khi vợ xuất hiện.