Tự sướng giờ đây có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào.