Thứ sáu, 11/11/2016 | 00:19 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/11/2016 | 00:19 GMT+7

95% người không thể di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng, còn bạn?

Chỉ được di chuyển 1 que diêm bất kỳ để phép tính từ sai trở thành đúng dường như là 'Nhiệm vụ bất khả thi' của rất nhiều người, còn bạn?

95-nguoi-khong-the-di-chuyen-1-que-diem-de-phep-tinh-dung-con-ban

Bạn di chuyển 1 que diêm nào để phép tính trên trở thành đúng?

> Xem đáp án

95-nguoi-khong-the-di-chuyen-1-que-diem-de-phep-tinh-dung-con-ban-1

Tìm quy luật và cho biết hai số nào cộng lại để được tổng là 123.

> Xem đáp án

95-nguoi-khong-the-di-chuyen-1-que-diem-de-phep-tinh-dung-con-ban-2

Số cần điền vào dấu '?' là bao nhiêu?

> Xem đáp án

95-nguoi-khong-the-di-chuyen-1-que-diem-de-phep-tinh-dung-con-ban-3

Cá gì khi xuất hiện là lá rơi?

> Xem đáp án

95-nguoi-khong-the-di-chuyen-1-que-diem-de-phep-tinh-dung-con-ban-4

Cần bao nhiêu con cừu để làm được một cái áo lông cừu?

> Xem đáp án

Xem thêm:

> Di chuyển hai que diêm như thế nào để được số lớn nhất?

> Di chuyển 2 que diêm để được 4 hình vuông tách biệt

Trùm Sò tổng hợp

Video hài: Vợ chồng trẻ thất kinh vì căn phòng tan hoang đêm động phòng