Ta bắt được chữ gì khi thấy hai con gà cùng mơ về người yêu?