Những bài kiểm tra 'vượt quá sức tưởng tượng' của giáo viên

Những câu trả lời có tố chất bá đạo của học trò khiến giáo viên 'cười ra nước mắt'.