Tưởng chừng như đó chỉ là một bài toán loại trừ đơn giản nhưng xem ra với nhiều người nó chẳng hề dễ chịu một chút nào.