Một cậu bé được một cậu bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết người lớn đều có những bí mật riêng.