Chờ hoài không thấy cảnh sát phạt, thì ra đó chỉ là cảnh sát giấy.
  • Tranh chế vui
    Nước chảy đá mòn, ngày nào cũng tắm hao mòn thịt da. Yêu nhau đâu phải là sai, còn khi có thai là do yêu nhầm phương pháp.
  • Bí mật
    Một anh nông dân thấy ông già quen đang gieo trồng thứ gì đó ở bờ sông bên kia, bèn gọi với sang:
  • Lý do chính đáng để uống rượu
    Một anh chàng sống xa quê lâu ngày mới hồi hương.