Trong bàn nhậu, một anh chàng ngà ngà say tự khai: