Tranh thủ lúc vợ vắng mặt, Hoài Linh kể lại mối duyên đưa mình đến với vợ.