Hoài Linh lại nói những chuyện vô duyên khiến Vân Sơn hú hồn.