Cờ đỏ đi trước, làm sao để không thua?

Quân số vượt trội nhưng tướng lại trong thế 'ngàn cân treo sợi tóc', nếu bạn cầm đỏ làm sao để không thua?