Hai anh lính không thống nhất với nhau trong quyết định dẫn đến tranh chấp và gây hiểu lầm cho đồng đội.