Hai con heo dùng ống hút uống ly sinh tố thì cho ta bắt được chữ gì?