Cô gái có đôi chân dài kỳ lạ. Sư tử phải đi cà kheo để bằng hươu cao cổ.