Người đàn ông buộc phải băng qua một con sông đầy cá sấu mà không có bất cứ phương tiện hay vật gì hỗ trợ. Vậy ông ta đã qua