Quang cảnh trong lớp học được tái hiện như một chuyến xe buýt thực thụ.