Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi, bên dưới có một con chó.