Bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng Mr Bean vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và vui vẻ.