Cái gì của chồng khiến vợ thích nhất?

Thứ gì thuộc sở hữu của chồng nhưng người có quyền sử dụng thường xuyên lại là vợ?