Anh chàng tinh nghịch lén bỏ hàng hóa vào túi khách đi siêu thị, kết quả là các máy báo động ở quầy thu ngân thay nhau kêu báo trộm.