Mất triệu đô la vì câu hỏi gây ức chế của Ai là triệu phú

Cách giải thưởng 1 triệu đô la bằng một câu hỏi rất đơn giản nhưng chơi phải rời cuộc chơi trong sự cay đắng.