Tưởng chừng như giữa toán học và tình yêu chẳng có mối liên hệ nào, nhưng thật ra chúng mật thiết hơn ta tưởng.
  • Bài học từ hôn nhân
    Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, lúc mọi người đang chúc tụng vui vẻ, ông Tom kể cho bạn bè, con cháu nghe lợi ích của cuộc hôn nhân dài lâu.
  • Hoa Đà cũng chào thua
    Gặp tình cảnh này nếu Hoa Đà mà còn sống cũng chào thua.
  • Nhân viên hiểu sếp
    Nhận chỉ thị của vợ ngày mai phải ở nhà dọn dẹp, anh nhân viên nhờ sếp ra tay.