5 anh chàng đóng giả cướp để được ôm người đẹp

Từng anh chàng sẽ được lần lượt thay phiên nhau ôm người đẹp trong khi 4 người còn lại sẽ vào vai cướp.