Khi đang ngồi nói chuyện thì ông chồng lên tiếng đề nghị: