Tại sao thuyền trưởng đòi ly dị vợ khi bất ngờ bước vào phòng?

Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày, ông chồng lập tức nổi cơn thịnh nộ và đòi ly dị vợ chỉ khi bước vào phòng thấy chú chó