Thư giãn cuối tuần với đuổi hình bắt chữ (Phần 1)

Bạn có biết đây là tên gọi của quốc gia nào qua hình ảnh của con gà và cái nơ?