Những chú chuột chui ra từ chiếc bánh khiến mọi người hú vía.