Hình ảnh một người đang ngồi chơi đàn bên cạnh đó là con trâu thì cho ta bắt được chữ gì?