Khi anh chàng đang chuẩn bị chạm tay vào tấm thân ngà của người đẹp thì tiếng chó sủa vang lên.