Hình ảnh nhà vua đang đứng cạnh một tấm bản đồ của nước Đức thì cho ta bắt được chữ gì?