Định lừa Hoài Linh để kiếm chác nhưng Chí Tài nào ngờ...