Thứ bảy, 22/12/2012 | 09:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 22/12/2012 | 09:00 GMT+7

Nhiều đề tài nghiên cứu về kinh tế mang tính thời sự

“Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cho Phở Cồ Luận…” hoặc “Nghiên cứu thu nhập và cơ cấu thu nhập hộ gia đình…” là những ví dụ tiêu biểu trong nhóm đề tài có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng.

Mảng đề tài này là lát cắt phong phú được sinh viên các trường đại học trên cả nước thuộc hai nhóm ngành khoa học tự nhiên và kinh tế, khai thác và phát triển trong chương trình “Olympia dành cho sinh viên đại học”.

h1-302398-1368603576_500x0.jpg
Kinh tế của người dân miền Trung phụ thuộc nhiều vào biển.

Đề tài “Nghiên cứu thu nhập và cơ cấu thu nhập hộ gia đình ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2000 - 2010”, trong đó xác lập ra mức thu nhập của người dân. Đây là chỉ số quan trọng, có ý nghĩa về mặt kinh tế để đánh giá mức sống, sự phát triển của một cộng đồng nhất định trong phạm vi nghiên cứu.

Các đề tài gắn với cộng đồng nêu lên sự chênh lệch giàu nghèo, tình trạng phân công lao động, phát triển nông nghiệp nông thôn, chế độ tiền lương, sự quan tâm với các gia đình dân tộc thiểu số, cải thiện cơ sở vật chất y tế, minh bạch trong chế độ tiền lương, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào nhiều lĩnh vực xã hội, hỗ trợ công nhân nghèo ở các khu công nghiệp…

Đặc biệt, sự phát triển của thị trường lao động và quan hệ lao động và câu chuyện đình công của công nhân các khu công nghiệp… được thể hiện khá rõ trong đề tài “Thúc đẩy đối thoại xã hội cấp doanh nghiệp trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam”. Tất cả những khía cạnh mang tính thời sự được mổ xẻ, phân tích, với những giải pháp, kiến nghị gắn liền với thực tế, đem lại sự phong phú thêm nội dung của cuộc thi.

h2-436183-1368603576_500x0.jpg
Phở Cồ Luận được sinh viên nghiên cứu nhượng quyền thương mại theo mô hình của Phở 24.

Theo đề tài “Đo lường quá trình dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2011)”, hay đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cho Phở Cồ Luận dựa trên mô hình kinh doanh của Phở 24”… có thể thấy ở đó câu chuyện về tình hình tài chính tiền tệ. Các đề tài này đưa ra vấn đề về kênh lãi suất bao gồm lãi suất chính sách và lãi suất thị trường tiền tệ với sự ảnh hưởng đến lãi suất bán lẻ của ngân hàng hay câu chuyện nhượng quyền kinh doanh, xu thế của nhượng quyền kinh doanh… Đây là những đề tài thuộc lĩnh vực tài chính, kinh doanh có mục đích gắn liền với cộng đồng - một mảng đề tài đa dạng và đỏi hỏi vốn kiến thức cũng như sự kỳ công của các tác giả trong việc thể hiện nội dung.

Với nhiều cách thức tiếp cận, từ vi mô đến vĩ mô và tiến hành trong khoảng thời gian dài. Có đề tài kéo dài đến 7 năm như “Đo lường dẫn truyền lãi suất” hoặc vận dụng từ những thực tiễn sẵn có để ứng dụng vào các mô hình mới trong nghiên cứu, như câu chuyện xây dựng nhượng quyền kinh doanh phở Cồ. Đề tài nghiên cứu đúc kết lại những ưu điểm vượt trội của nhượng quyền thương mại, đặt ra hướng phát triển cho Phở Cồ và ngành phở gia truyền. Điều này không chỉ giữ lại được truyền thống gia đình mà còn có thể phát triển nghề bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Ngọc Điệp