Chúng tôi lên đến đỉnh đúng vào thời điểm mặt trời vừa nhô lên, cả đoàn lặng đi vì vẻ đẹp không bút nào tả xiết, đường chân trời bừng
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.