Thay vì lớp ngoài được viền đỏ như các biển báo cấm dừng và đỗ xe khác, viền ngoài của tấm biển này lại được tô màu xanh thẫm, khiến
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.