Đoạn clip ghi lại cảnh xem tay tuyển người của một công ty nước ngoài ở VN, vì "những người có chai tay thì  chăm chỉ, siêng làm việc".
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.