Những chiếc xe sang nổi bật trên đường làng, đi qua đồng ruộng nơi đàn bò đang gặm cỏ.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.