Bức ảnh được cho là chụp tại một trường đại học tại Hà Nội. Cô giáo vẫn dạy dù chỉ có một người học.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.