Chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường ở Hà Nội bị hành hạ thêm bằng một cục gạch đặt trên cần gạt nước.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.