Một người dân đã may mắn bắt được con lươn nặng gần 1,2 kg, khi đang đi làm ruộng.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.