Các công nhân điện lực thi công không treo biển cảnh báo. Dây điện lòng thòng xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.