Nổi giận với nhân viên bán hàng, một người phụ nữ đã ném từng nắm tiền vào mặt cô gái để chứng tỏ mình giàu có. Câu chuyện nằm trong