Một vị giám đốc điều đoàn xe căng băng rôn vào Thanh Hoá đòi nợ. Cả chủ và con nợ đều là những đại gia nổi tiếng với thú chơi