Những thực hư về nhà máy Bphone và quy trình sản xuất như thế nào vẫn đang là một dấu hỏi lớn cho cộng đồng.