Khi sở hữu ôtô đang là khát khao của nhiều người Việt thì 200 xe "Made in Vietnam" lại nằm phủ bụi, còn nhà máy sản xuất thì trở thành