"Hắn vòng ra phía sau quay đầu xe, rồi chộp nhanh chiếc điện thoại tôi cầm trên tay. Tôi nhìn theo miệng hắn mà miệng tôi méo xẹo...".