Giữa trung tâm TP HCM vẫn còn đền thờ một trong hai nhà sư đã đánh chết cọp ngày Tết - câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của