Nhà văn nổi tiếng của miền Trung đã viết những dòng gửi tới Hà Hồ, rằng "không có niềm tin nào mãnh liệt, thuỷ chung, chói sáng, tận cùng bằng
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.