Chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường ở Hà Nội bị hành hạ thêm bằng một cục gạch đặt trên cần gạt nước.