Số tiền quyên góp để ủng hộ cho anh Phạm Văn Thoại là nạn nhân của vụ lừa đảo tại Singapore bị sử dụng khác với mục đích ban đầu.