'Ông Trịnh Xuân Thanh không đến UBND tỉnh cả tháng nay' nóng trên Vitalk

Hơn một tháng nay, ông Trịnh Xuân Thanh ít xuất hiện tại Hậu Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng không biết rõ ông Thanh hiện đang ở đâu -

BOX CỘNG ĐỒNG
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.