Họ lấy nhau không lâu thì ly dị. Anh chồng bây giờ mới về quê, nhưng em và cháu vào thành phố học vẫn còn vô xin ở với vợ...