"Nằm xuống! Nằm xuống!", một người đàn ông quát tên cướp, rồi đá liên tục vào mặt hắn.