Hình ảnh giản dị của giáo sư Ngô Bảo Châu khi đứng trên bục giảng dạy cho các em học sinh miền núi khiến nhiều người chú ý.
Được hợp tác bởi: