Mỗi đêm diễn của nghệ sĩ chỉ được vài trăm nghìn, hàng hiệu, xe hơi, nhà cao cửa rộng đều là đồ đi mượn. Nhiều người dùng thủ đoạn để...