Hai người đàn ông dùng xe Hummer với biển số đẹp 6789 để vận chuyển một lượng lớn ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Câu chuyện nằm trong