Người đàn ông tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp liên tục nhắn tin, gọi điện và gửi thư kèm theo 5 triệu đồng cho chị Hồng đề nghị