Hóa đơn tiền điện của nhà tháng này chỉ 96.000 đồng, trong khi tháng trước là hơn 1,6 triệu, tức giảm xuống 1/17 lần, khiến không chỉ gia chủ khinh