Những thanh niên làng trong trang phục lễ hội tay cầm búa gỗ đập vào đầu con trâu bị buộc chặt tại một lễ hội ở Phú Thọ.