Nhiều người thắc mắc không biết vì sao cầu thủ lương cao, gia đình khá giả mà vẫn bán mình cho quỷ dữ.