Nhiều người vào can ngăn không được, nhưng khi thấy anh chàng cảnh sát đến khuyên nhủ, cô gái lập tức nói cười...