'Lục Vân Tiên' lấy 2,3 triệu tiền hàng đưa hết cho nạn nhân vụ nổ xe khách

Sau khi gọi xe giúp đỡ, chị Luyến lấy hết tiền hàng trong người là 2,3 triệu rồi đưa cho nạn nhân, nói anh cứ cầm rồi tính sau -