Người dân ở trong chung cư mua cả bò về, bày tiệc hành lang để ăn tất niên - câu chuyện thu hút sự chú ý của cộng đồng.