Cộng đồng đang tranh cãi khi có những ý kiến cho rằng nhiều bạn trẻ "vô ý thức đã giẫm đạp, bẻ hoa ở các ruộng tam giác mạch của