Tập đoàn TCC của Thái đã tiến hành mua lại hệ thống kinh doanh Big C Việt Nam từ tay tập đoàn Casino – câu chuyện đang gây chú ý