Người đàn ông xông vào trụ sở chém chiến sĩ công an trọng thương, sau đó cướp súng.