Cặp đôi Tây tuột quần nhảy múa giữa phố Sài Gòn

Hai người nước ngoài, nam mặc áo đen, nữ tóc vàng cùng nhau bước ra đường nhảy. Trong phút cao hứng, cặp đôi khiến mọi người ồ lên khi tuột