Chiếc xe cao như tòa nhà hai  tầng chạy trên đường phố, khiến ôtô đi sau không thể vượt lên.