Cậu bé tầm 8 tuổi văng khỏi đầu ôtô, lăn 2 vòng dưới đất nằm sát ở bánh sau. Người đàn ông trong nhà vội vàng chạy ra đỡ bé