'Giám đốc trúng đạn đã giả chết lừa sát thủ' nóng trên Vitalk

Sau khi bị bắn liên tiếp hai viên đạn vào người, vị giám đốc liền giả vờ chết và đã qua mặt được tên sát thủ - câu chuyện đang