"Em luôn nhắc đến tên anh 24/24, trong mơ cũng thấy anh, như thế đã đủ gọi là yêu chưa ạ?".