11 thanh niên đã bơi dọc 18km trên dòng kênh nổi tiếng đang có nguy cơ ô nhiễm trở lại để kêu gọi người dân bảo vệ môi trường.