5 thiếu nữ cùng lao vào túm tóc, đấm đá liên tiếp vào người một nữ sinh lớp dưới khiến cộng đồng bức xúc.