Người nhà em bé đẩy xe băng qua đường, rồi đứng gọi bé tự chạy qua. Bất ngờ chiếc xe tải lao tới buộc phải đánh lái tránh tai nạn.