Điện thoại không camera lồi, không virut, không phần mềm gián điệp, âm thanh tốt nhất, cấu hình mạnh... Chiếc smartphone của Bkav đang gây nhiều tranh luận.