Hình ảnh ghi lại tên một đường phố ở Hà Nội mang tên "Ướp Lạnh" được chia sẻ trên Facebook gây ngạc nhiên trong cộng đồng.