Nếu cải thiện được bốn điểm hạn chế này, với tài năng, tài đức, lại được ăn học đàng hoàng thì không gì có thể ngăn cản các em thành
  • Làm gì để nhiều người Việt có ôtô?
    Chúng ta nên quên giấc mơ công nghiệp ôtô tại Việt Nam và cần thay đổi tư duy. Đó là muốn có ôtô thì không nhất thiết phải đi sản
  • Lối nào cho đam mê
    Dẫu rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn, vất vả và gian nan đang đợi tôi, nhưng tôi tin rằng sẽ cố gắng vượt qua để hiện thực hóa
  • Chỉ cần cháy hết mình vì đam mê
    Tôi là sinh viên năm hai của trường đại học mà bao người mơ ước. Hiện tôi vẫn tự tin ngẩng cao đầu giữ vững niềm tin nhìn về phía