Hai thanh niên máu chảy khắp mặt nằm bất tỉnh bị người dân trói chân tay ném lên xe cải tiến cùng con chó đã chết. Video này đã gây