Bức ảnh được cho là chụp tại một trường đại học ở Hà Nội.