Sau các trận đấu, chúng ta cần phải xem mình đã học, chiêm nghiệm được gì để nâng cao đẳng cấp, chứ cứ "thắng khen, thua chê" thì bóng đá