Con gái của cụ Nguyễn Thị Cúc sụp xuống đường khóc than để được đưa mẹ vào trong nhà làm tang lễ.