Hình ảnh chú chó con ra đời trên đường chó mẹ bị đưa đến nơi giết thịt được ca sĩ Thu Minh đăng tải đang được chia sẻ rộng rãi