Riêng khoản tiền xăng mỗi năm tôi chạy hết 1.080 lít, lấy giá xấp xỉ 21.000 đồng/lít thì mất khoảng 22 triệu đồng.
Bà đã dẫn tôi qua những con đường, lối ngõ sâu hun hút ẩn bao bất trắc, hiểm nguy. Dù tôi đi xa, nhưng lòng vẫn mãi quay về ngõ
Được hợp tác bởi:
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.