Muốn phát triển công nghiệp ôtô mà không muốn cho người dân mua xe là không tưởng, khác nào chân này đạp ga chân kia lại đạp thắng.
Được hợp tác bởi: