Vợ chồng tôi đi khắp ngõ và gọi to "Ôtô của ai đang đỗ ở trước cửa thì di chuyển cho chúng tôi nhờ" nhưng tuyệt nhiên không ai trả