Em bé được sư trụ trì của một chùa ở Sài Gòn phát hiện dưới gốc cây bồ đề khiến cộng đồng xót xa.