Tuyến đường Quốc lộ 13 có đoạn chằng chịt ổ gà, ổ voi. Suốt mấy năm qua, người dân phải hứng chịu hàng loạt những trận mưa bụi, đá mỗi
Được hợp tác bởi: