Bộ tranh nói về những quy luật nhân sinh đang được bàn luận và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.