Khi sở hữu ôtô đang là khát khao của nhiều người Việt thì thì thương hiệu xe do một người Việt Nam sản xuất lại nằm phủ bụi, còn nhà