Hương Lan nhắn nhủ Việt Hương đừng nói tục trên sân khấu

"Em ạ, sân khấu dù lớn hay nhỏ thì vẫn luôn là sân khấu. Đừng nói tục! Sự thô tục trong văn hóa người Việt luôn là lời khinh rẻ, cho