Bánh Gạo năm nay đã hơn 2 tuổi nhưng khuôn mặt của bé vẫn được cha mẹ giữ kín.