"Hà thì ghét nhất theo trào lưu trang điểm cho giống người khác hay nói câu gì đấy giống mọi người...".