Biệt phủ thơ mộng có hàng nghìn cây cảnh trăm tuổi quy tụ từ khắp mọi miền đất nước – câu chuyện thu hút sự chú ý của cộng đồng.