3 người phụ nữ lăn xả vào nhau tạo nên một hình ảnh khó coi giữa phố phường Hà Nội.
Được hợp tác bởi: