Đại diện trung tâm thẩm mỹ cho biết Kỳ Duyên đã sử dụng dịch vụ của mình còn Hoa hậu lại khẳng định gương mặt thay đổi là nhờ bấm