Cảnh chặt đầu con vật sống bò trên bàn đang tạo nên các cuộc tranh luận nóng với nhiều quan điểm trái chiều trong cộng đồng.