Sau khi nhận lại 5 triệu yên Nhật, cái Tết đầu tiên của chị Hồng đã sung túc và đầy đủ hơn - câu chuyện đang thu hút sự quan