Ông Gunther Holtorf đã lái một chiếc ôtô địa hình qua quãng đường dài tổng cộng gần 900.000 km trong suốt 26 năm và cùng vợ đặt chân đến hầu hết