Nhờ KTS tư vấn xây nhà 4 tầng trên mảnh đất 18x4,2 m2, chừa sân trước 5 m, sân sau 1 m, kinh phí 800 triệu đồng. Vợ chồng tôi