Người đẹp bối rối đến quên phần thoại của mình, khiến Tạ Đình Phong phải tìm cách giúp bạn diễn bớt lo lắng.