Hàng chục chiến sĩ cứu hộ cùng xe xúc chuyên dụng đã tiến hành giật sập hoàn toàn ngôi nhà 4 tầng sau khi nó bị vỡ nát tầng một,