Bên trong tàu buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn

Sáng 21/8, tàu buýt đường sông đầu tiên tại TP HCM đã vận hành kỹ thuật sau nhiều tháng chuẩn bị.