Diện tích không lớn nhưng chủ nhà vẫn có đủ không gian để thể hiện cá tính của mình.