Những thanh niên này đều không đội mũ bảo hiểm, đồng thời phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường.
 
 
Nhiều người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang đổ xô đào giếng cỡ lớn như "ao làng" để tìm nước ngọt sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp giữa mùa khô hạn. Chi phí cho một giếng có đường kính gần 6 m, sâu khoảng 8 m là khoảng 150 triệu đồng. Trí Tín.