Lái xe biển xanh xuống xe bước tới “nói chuyện” nhưng cuối cùng vẫn phải lùi lại nhường đường cho ôtô đối diện.