Từ vàng, cua sống, ôtô cho đến tóc giả, bạn đều có thể mua được từ những chiếc máy bán hàng tự động này.