tiết kiệm theo nhóm

  • Cách chị em tiết kiệm theo nhóm

    Cách chị em tiết kiệm theo nhóm

    Hội phụ nữ, nhóm bạn thân, đội đồng nghiệp... là những nơi chị em an tâm gửi tiền tiết kiệm để hưởng lãi suất tốt.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.