Tiến sĩ Trần Văn Công

  • Nam sinh mất một chân vì ung thư xương

    Nam sinh mất một chân vì ung thư xương

    Mới 20 tuổi, cậu sinh viên Chử Đức Liêm đã 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Phải cắt bỏ một chân và đang truyền hóa chất nhưng Liêm vẫn nuôi hy vọng chiến thắng bệnh tật để được quay lại giảng đường.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.