Tia Plasma lạnh

  • Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh

    Vết thương hở mau lành nhờ chiếu tia lạnh

    Tia Plasma lạnh diệt khuẩn giúp vết thương hở mau lành, ngay cả khi bệnh nhân kháng mọi loại kháng sinh, giảm thời gian và chi phí điều trị so với phương pháp truyền thống.