Thủy điện La Hiêng 2
 
 
Tiền phạt cao hơn giá trị xe khiến hàng nghìn xe máy vi phạm phải nằm phơi nắng mưa ở các bãi tạm giữ. Các bộ phận bắt đầu han gỉ, mục nát khiến khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng đang dần thành đống sắt.