thể dục dụng cụ
 
 
Như mọi năm, hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra rất náo nhiệt và đầy các pha tranh chấp căng thẳng. Nhiều người phải chấp nhận đòn đau, thậm chí đổ máu để chạm được vào quả phết hồng. Cảnh ăn xin ở hội năm nay cũng nhiều hơn.