tham gia trại hè

  • Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Dạy đồ họa; lập trình Robot, Mobile, Arduino... bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống là điểm nhấn của trại hè do SaigonTech tổ chức.
 
7 dự án nghìn tỷ ở Hà Nội có sai phạm
Kiểm tra 15 dự án, Thanh tra Chính phủ kết luận có 7 dự án phê duyệt "ẩu" dự toán đầu tư dẫn đến việc đội vốn hàng trăm tỷ.