tham gia trại hè

  • Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Dạy đồ họa; lập trình Robot, Mobile, Arduino... bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống là điểm nhấn của trại hè do SaigonTech tổ chức.
 
Phương Nga nói gì khi dùng 'quyền im lặng' với 3 người thẩm vấn
Bị cáo từ chối trả lời VKS, chủ tọa với lý do đã khai báo, còn với luật sư của mình Phương Nga lý giải là để "đảm bảo khách quan".