tham gia trại hè

  • Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Nâng cao kiến thức công nghệ ở trại hè

    Dạy đồ họa; lập trình Robot, Mobile, Arduino... bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống là điểm nhấn của trại hè do SaigonTech tổ chức.
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.