tận thế
 
 
Có một tháng nhuận, thời tiết lại thuận lợi nên đào Nhật Tân (Hà Nội) năm nay dáng đẹp, nụ và hoa căng đều. Nhiều người chơi đào đã mua sớm, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán.