tâm lý nhân viên

  • Ảnh hưởng của không gian làm việc đến tâm lý

    Ảnh hưởng của không gian làm việc đến tâm lý

    Không gian làm việc có vai trò quan trọng và tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân viên trong công việc. Đó là lý do tại sao các công ty luôn chú trọng đến việc bố trí văn phòng hiệu quả.
 
Thăng trầm của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Qua rất nhiều năm kể từ ngày khởi công, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.