tai nạn máy bay

 
Nữ cảnh sát đặc nhiệm dùng yết hầu đè cong thanh sắt nhọn
Dùng yết hầu đè cong thanh sắt nhọn, nằm trên bàn chông hay tay không công phá gạch là những bài tập được những bông hồng thép của tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 trình diễn thuần thục không thua kém gì những nam cảnh sát đặc nhiệm.