Tai nạn đường sắt trên cầu Ghềnh
 
Trăn 100 kg bị bắt khi đang quằn quại đẻ 90 quả trứng  
Con trăn nặng 99,7 kg bị bắt tại một ngôi làng ở Malaysia khi những người dân địa phương phát hiện nó đang rặn đẻ trứng.