tai biến sau mổ
 
 
Shridhar Chillal ở thành phố Prune (Ấn Độ) luôn tự hào vì 62 năm qua chưa từng cắt móng tay. Tổng chiều dài móng mà ông có là hơn 9 m, trong khi móng dài nhất 1,8 m.