tách nước

  • Trà sạch được sản xuất thế nào

    Trà sạch được sản xuất thế nào

    Từ 100kg lá trà tươi, qua nhiều công đoạn kiểm tra, chế biến kỹ lưỡng, nhà sản xuất chỉ thu lại khoảng 50% so với sản lượng ban đầu.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.