Trần Quốc Quân
Doanh nhân
  • Tôi biết Tùng mới ba tháng. Cậu đi giao hàng cho chủ quầy bạn tôi, bán buôn trong Trung tâm Thương mại vùng Wolka Kosowska ngoại ô Warszawa, Ba Lan.
  • Năm 1991 tôi trở về thăm nhà sau ba năm đi Ba Lan làm nghiên cứu sinh. Ba tôi, khi ấy là một lão thành cách mạng gần 50 tuổi Đảng đã khuyên: “Nếu con thấy bên đó chế độ đãi ngộ tốt hơn, dễ kiếm tiền hơn, tóm lại là đời sống tốt hơn thì cứ ở lại”.
  • Một người bạn của tôi đi công tác châu Âu. Tranh thủ lúc rỗi việc, bạn đi mua sắm.
  • Đầu những năm 2000, sau khi Ba Lan gia nhập Cộng đồng Châu Âu, kinh tế chợ thoái trào, người Việt Nam chuyển dần vào kinh doanh trong các trung tâm thương mại bán buôn.
  • Điều gì kìm hãm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam?