Phan Dương
Nhà báo - VnExpress
  • Chị - giám đốc điều hành một tổ chức phi chính phủ, đồng thời sáng lập 2 công ty - với một tổ ấm hạnh phúc bao người ngưỡng mộ. Gần đây khi biết chuyện chị từng vượt qua quá khứ bị xâm hại tình dục lúc 5 tuổi, tôi càng khâm phục hơn.