Nguyễn Sĩ Dũng
Nguyên Phó chủ nhiệm VPQH
  • Mấy bữa nay, tôi đang di chuyển đến hai tỉnh miền Trung để làm một việc, mà tôi đã đeo đuổi suốt kể từ ngày còn công tác.