Suzuki Vitara 2005

  • Định giá Suzuki Vitara 2005?

    Định giá Suzuki Vitara 2005?

    Có người bạn muốn bán Suzuki Vitara đời 2005 số sàn 1.6, hình thức không còn mới lắm. Xin hỏi mua giá bao nhiêu thì hợp lý (Nguyễn Quang).
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.