Suzuki Vitara 2005

  • Định giá Suzuki Vitara 2005?

    Định giá Suzuki Vitara 2005?

    Có người bạn muốn bán Suzuki Vitara đời 2005 số sàn 1.6, hình thức không còn mới lắm. Xin hỏi mua giá bao nhiêu thì hợp lý (Nguyễn Quang).
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.