Subaru Impreza

  • Đánh giá Subaru Impreza?

    Đánh giá Subaru Impreza?

    Tôi 33 tuổi, công việc và thu nhập tốt, dự tính mua chiếc Subaru Impreza, xin được chia sẻ về khả năng vận hành, bảo dưỡng và độ ổn định của xe. (Chu Việt)