sữa nhiễm khuẩn
 
 
Như mọi khi, hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra rất náo nhiệt và đầy các pha tranh chấp căng thẳng. Nhiều người phải chấp nhận đòn đau, thậm chí đổ máu để chạm được vào quả phết hồng . Lượng người ăn xin ở hội năm nay cũng nhiều hơn.