Đỗ Thị Thu Hà

Chị ông Đỗ Quang Hiển_Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch HĐQT SHB

Mã CK: SHB
SHS

Vị trí : 96

Vị trí năm ngoái: 118

Tài sản: 102,541

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Thị Thu Hà
Vị trí:
Cổ đông lớn SHB
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn SHB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Cổ đông SHS
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Quang Hiển Em trai 184,298
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam