Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
 
 
Sáng 16/4, Đức Pháp Vương Drukpa truyền thông đẹp về yêu thương đồng thời Ngài giới thiệu cuốn sách Giác ngộ mỗi ngày cho các Phật tử. Video: Đình Phúc.