số sách kế toán

  • Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng

    Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng

    Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.
 
8 năm hình thành của dự án tuyến tránh Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.