sò lông nướng mỡ hành

 
Lãi 4 triệu mỗi ngày từ quần áo giấy
Với giá sản xuất 25 nghìn đồng một bộ mũ Công Táo, mỗi ngày anh Trần Văn Hải xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) bán được 400 bộ, thu lãi gần 30 triệu trong vòng một tuần.