sò lông nướng mỡ hành
 
 
Sáng 5/10, lần đầu tiên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần. Nhiều sinh viên còn lúng túng, không hát theo tập thể.