SEA GAMES 27

  • Chế độ dinh dưỡng riêng cho 800 tuyển thủ SEA Games 27

    Chế độ dinh dưỡng riêng cho 800 tuyển thủ SEA Games 27

    Vận động viên của 29 bộ môn SEA Games 27 sẽ hưởng chế độ dinh dưỡng và tư vấn chuyên biệt cho thể thao. Chương trình hỗ trợ này được Herbalife Việt Nam triển khai trong 5 tháng, từ nay đến khi kết thúc đại hội tại Myanmar vào cuối năm nay.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.